Search

Documenten

 TitelCategorieGewijzigd OpBeschrijving 
Schoolgids 1-11-2016In onze schoolgids staan de belangrijke zaken die spelen op obs De Vlonder. Onze schoolgids wordt vastgesteld voor een schooljaar. Bijstellingen (zoals bijvoorbeeld gymtijden) zullen op de website en/of nieuwsbrief komen. Download
Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen 1-11-2016Scholen worden geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijntjes die normaal gesproken te verhelpen zijn met eenvoudige middelen. Daarnaast krijgen we af en toe het verzoek van ouders om hun kinderen de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te Download
Schorsing van leerlingen 26-2-2016Schorsing is een tijdelijke ontzegging tot een school behorend tot SOOOG. De leerling mag dan op de school geen lessen meer volgen en voor de duur van de schorsing niet op de school verschijnen. De duur van de schorsing is maximaal vijf schooldagen. SchorDownload
SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) 3-6-2016In het SOP staat beschreven welke ondersteuning wij kunnen bieden aan leerlingen op onze school. Hierin worden onze mogelijkheden en grenzen beschreven gekoppeld aan de ambities op het gebied van professionalisering.Download
Gedragscode 2-2-2016Er is een gedragscode opgesteld. Deze code is van toepassing voor alle scholen van SOOOG.Download
Anti-pestprotocol 2-2-2016In dit protocol omschrijven wij de manier waarop wij omgaan met pestgedrag binnen onze school.Download
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 30-6-2016Huishoudelijk geweld en kindermishandeling is ontoelaatbaar. Vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Sport en Welzijn is er een basismodel opgesteld met daarin de meldcode. Deze meldcode hanteren wij op onze school als norm bij het vermoeden en/of daadDownload
Informatiekaart 2016 - 2017 29-8-2016Aan het begin van elk schooljaar wordt er een informatiekaart uitgereikt. Hierin staat de belangrijkste informatie: schooltijden, belangrijke data, enz..Download

Postadres

Wedderhöfte 10

9698 AW  Wedde

obsdevlonder@sooog.nl